Contact Us

Map icon Find us

75, Gianni Varthakouri street
Parikia | Paros | 84400
Greece

 Give us a ring


+30 2284306749
Everyday, 10:00-03:00